Agenda jaarvergadering 14 Oktober

26 september 2021 15:00


26-09-2021

Jaarvergadering voetbalvereniging en supportersclub

                

Op donderdag 14 oktober organiseert het bestuur de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit wordt gecombineerd met de jaarvergadering van de supportersclub.

 

Programma:
20.30 uur: aanvang jaarvergadering supportersclub

21.00 uur: aanvang jaarvergadering voetbalclub


Toelichting voetbalclub:

Tijdens deze avond zal alle relevante info, zoals jaarverslagen en het financieel verslag ter beschikking worden gesteld aan de geïnteresseerde leden en is het voltallige bestuur aanwezig voor vragen of een toelichting over het afgelopen of juist het komende jaar.

 

Tijdens het officiële gedeelte van de vergadering zullen aan de orde komen:

                                          

  1. Opening en mededelingen
  2. Jaarverslag 2020-2021 (zie onze website)
  3. Financieel verslag 2020-2021
  4. Verslag kascommissie 
  5. Bestuursverkiezing       
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Toelichting agendapunt 5:

Statutair aftredend en herkiesbaar: Ronald Bijl, Maria Raaijmakers, Lee van Kessel

 

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot donderdag 14 oktober a.s. uiterlijk 19.30 uur worden opgegeven bij de secretaris (Wendy Bosch, Eggerlaan 14). Een kandidatuur dient voorzien te zijn van vijf handtekeningen van leden alsmede van de handtekening van het kandidaat-bestuurslid zelf.

 

Het jaarverslag van seizoen 2020-2021 is ook gepubliceerd op de website van de vereniging. Uiteraard kunnen deze ook worden bekeken op de inspraakavond.

 

We hopen dit jaar op een goede opkomst. Graag tot 14 Oktober a.s.

 

Bestuur Vorstenbossche Boys

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!