jaarverslag seizoen 2020-2021

26 september 2021 15:15


26-09-2021

VORSTENBOSSCHE BOYS: JAARVERSLAG SEIZOEN 2020-2021                              

In dit jaarverslag worden de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen seizoen 2020-2021 weergegeven.

Algemeen

Vorstenbossche Boys bestaat uit circa 470 leden, inclusief vrijwilligers en steunende leden.

Het aantal voetballende seniorleden is wederom gestegen: Vanuit de jeugdafdeling zijn de nodige spelers doorgestroomd en tevens is er een nieuw team opgericht: Dames 7x7 vanaf 20 jaar, welke op de vrijdagavonden hun wedstrijden spelen.

Het aantal dames- en herenelftallen welke ingeschreven worden voor de KNVB-competitie’s op zondag blijft gelijk.

De samenstelling van het hoofdbestuur is momenteel als volgt:

Voorzitter:                                                        Mike Rijkers

Secretaris:                                                        Wendy Bosch-Dominicus

Penningmeester:                                              Ronald Bijl

Technische zaken:                                           Lee van Kessel

Evenementen & Technische zaken:                   Maria Raaijmakers.

Jeugdvoorzitter:                                               Ferry van Uden

Sponsorzaken:                                                Thijs vd Aa

 

Scheidsrechters coördinator:                            Rob Houweling

Wedstrijd secretaris senioren:                           Jan Schepens

Wedstrijd secretaris junioren:                            Ronnie v Asseldonk

Op dinsdag 11 augustus starten de selecties met de eerste trainingen van het seizoen. Dit op een aangepast sportpark vanwege de benodigde Corona-maatregelen. Zo zijn er te volgen looproute’s gecreëerd en is het overdekte terras uitgebreid met een extra uitgifte balie en een tent-overkapping om bezoekers voldoende ruimte te kunnen geven bij bezoek aan de kantine-faciliteiten.

Vanaf donderdag 10 september kan er op veld 2 voortaan getraind en gevoetbald worden met goede veldverlichting. De nieuwe LED-installatie is namelijk geïnstalleerd en in gebruik genomen. Naast de veel betere lichtopbrengst en spreiding tevens weer een duurzame zet voor onze vereniging. Dit naast de aanpassing naar LED-verlichting welke in de zomerstop is uitgevoerd in het kleedkamergebouw, secretariaat en de toiletgroepen/voorportaal van de kantine.

Op vrijdag 11 september worden de nieuwe outfits voor het dames 7x7 (vanaf 20 jaar) team uitgereikt. Het team wordt door maar liefst 4 sponsoren van kleding voorzien, te weten: Aannemersbedrijf Hans van der Velden, Sterker Werk(t), schildersbedrijf Hans van Duynhoven en Vetema Kunststof Bewerking.

Zondag 20 september is de eerste competitie-speeldag voor onze senioren en krijgt ons derde elftal fraaie polo’s uitgereikt door sponsoren Machinaal Timmerbedrijf van Heertum BV en Salon LEV.

Eind september maakt de overheid bekend dat vanaf dinsdag 29 september geen publiek meer is toegestaan bij prof- en amateursport vanwege het snel toenemende aantal Corona-besmettingen. Tevens dienen sportkantines gesloten te blijven. Bovengenoemde maatregelen gelden vooralsnog voor een periode van 3 weken.

Zondag 11 oktober 2020 beleven we de primeur van de eerste live-registratie tijdens de thuiswedstrijd van ons eerste elftal tegen Herpinia. Dit ivm de overheidsmaatregelen rondom Corona. Middels een live-stream via Facebook wordt er door een 90-tal gebruikers de wedstrijd bekeken.

Helaas blijft het aantal Corona-besmettingen in Nederland sterk oplopen en daarom worden door de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd welke ingaan op woensdag 14 oktober. Nieuwe maatregelen betreffende onze vereniging en het voetbal in het algemeen:

 • Voor mensen van 18 jaar en ouder geldt dat er alleen gesport mag worden op 1,5m afstand van anderen en dat wedstrijden niet zijn toegestaan.
In de praktijk betekent dit voor onze seniorenafdeling dat ook de trainingen stopgezet worden.
 • Bovenstaande sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar. Zij mogen wel in grotere teams trainen of intern wedstrijden spelen met teams van de eigen vereniging.
 • Douches en kleedkamers zijn gesloten.

De maatregelen golden aanvankelijk voor een periode van 4 weken, maar gaandeweg bleek dat verlenging (en verzwaring) van de maatregelen noodzakelijk was.

Hierdoor kon in het voorjaar pas weer stapsgewijs meer gesport worden: De jongste jeugd mocht als eerste weer starten met trainingen en onderlinge wedstrijden. Daarna ook de (jong)volwassenen tot en met 26 jaar en vanaf begin juni alle leeftijden. Vanwege de beperkingen waren publiek en wedstrijden tegen andere verenigingen niet toegestaan. Van de kleedaccomodatie mocht ook geen gebruik gemaakt worden. Derhalve toch een groot compliment voor al onze trainers, trainsters, voetbalsters en voetballers welke deze periode in grote opkomst doorgekomen zijn en zo lichaam en geest fit gehouden hebben.

Doordat de velden het afgelopen seizoen dus ook veel minder belast zijn geweest, kon men het jaarlijkse grote onderhoud en bijbehorende veldenstop in de zomer ook redelijke beperken waardoor we tot midden juli toch nog voetbalactiviteiten voor onze leden hebben kunnen organiseren.

In deze korte zomerstop is tevens gebruik gemaakt om de ventilatie van kleedkamer 4 en 5 te verbeteren: Deze kleedkamers zijn nu losgekoppeld van het centrale systeem en hebben ieder een eigen afvoer (met luchtvochtigheidssensor) waardoor een gezonder binnenklimaat ontstaat en problemen als schimmelvorming en “mistige” kleedkamers als het goed is tot het verleden behoren.

Bestuurlijk gezien kunnen we aan het eind van afgelopen “Corona-seizoen” stellen dat we dit ondanks alles goed doorgekomen zijn: Het ledenbestand voor het seizoen 2021-2022 is nagenoeg ongewijzigd gebleven en ook de financiële schade is zo goed als mogelijk beperkt: mede door alle steunmaatregelen die de overheid ter beschikking heeft gesteld alsook onze sponsoren welke in wellicht onzekere en moeilijke tijden trouw bleven.

Bij het einde van het seizoen waren er nog wel zorgen over de nodige invullingen van teambegeleiders en trainers bij de diverse teams, alsmede andere posities van vrijwilligers. Echter bleek dit zich in de afgelopen zomerperiode in de praktijk zich toch weer grotendeels op te lossen doordat men elkaar weer meer kon ontmoeten na de versoepelingen….

De kaderavond vindt dit jaar plaats op 1 Oktober. De jubilarissen die op deze kaderavond zijn uitgenodigd voor de huldiging zijn, hierbij ook de jubilarissen van vorig jaar:

60 jaar lid: Bart v Kessel, Gerrit vd Zanden

50 jaar lid: Koos v Lieshout, Jos Raaymakers, Frans Raaymakers, Ton v Heeswijk

40 jaar lid: Robert v Kessel, Bas Geenen, Ronnie v Asseldonk, Coen Rijkers, Roel Geenen, Frank v Brakel, Mari Kanters, Onno Vloet, Arno vd Burght, Jorg v Asseldonk, Arie v Zoggel, Stephan Somers.

25 jaar lid: Daan Kanters, Rikie v Uden, Jos Dominicus, Bart Dominicus, Hein Kanters, Tom Huberts, Ingrid vd Heijden, Geert vd Pas, Haike Kanters.

 

Financieel Jaarverslag 2020 / 2021

Seizoen 2020 / 2021 is volledig onderhevig geweest aan de gevolgen van het Corona virus, dit heeft ook weer impact gehad op de financiële situatie van de club.

Er zijn een aantal variabele kosten die lager uit gevallen zijn, onder andere:

 • Gedeeltelijke kwijtschelding huur van de velden vanuit de gemeente
 • Gereduceerde afdracht aan de KNVB
 • Minder wedstrijdkosten (kosten voor scheidrechters, energiekosten, reiskosten, wasgelden)
 •  

Er zijn echter ook kosten die niet variabel zijn, onder andere:

 • Verzekeringen
 • WOZ
 • Bankkosten

 

Aangezien onze kantine een groot gedeelte van het seizoen gesloten is geweest, hebben we een aanzienlijk deel van onze inkomsten weg zien vallen. Om de impact voor de vereniging te beperken hebben we als bestuur besloten om niet direct noodzakelijk investeringen uit te stellen en zijn we wederom in gesprek gegaan met onze leveranciers om waar mogelijk kosten te reduceren.

Wel we hebben ervoor gekozen om extra kosten te maken om te kunnen voldoen aan de Corona maatregelen.

Via deze weg willen we onze reclamebord sponsoren nogmaals bedanken, iedereen heeft een vrije keuze gekregen om dit jaar wel of geen vergoeding over te maken en het doet ons deugd om te zien dat het overgrote deel besloten heeft om dit te doen.

Daarnaast hebben we ons met succes ingezet om de mogelijke Corona steun vanuit de overheid aan te vragen.

Gelukkig zijn we hierdoor in de situatie gekomen dat we twee keer een gereduceerde contributie voor onze actieve leden toe hebben kunnen passen. 

Als alle aangevraagde subsidie toegekend gaat worden, wat op dit moment wel de verwachting is, dan zullen we het seizoen af kunnen sluiten met een positief resultaat.

Op 13 September 2021 hebben Chiel van der Aa en Theo van der Heijden de kascontrole namens de vereniging uitgevoerd. Tijdens de controle zijn er geen afwijkingen geconstateerd en daarmee hebben we het financiële seizoen van 2020 / 2021 kunnen sluiten.

                      

Technische commissie

Eerste Elftal:

 • Trainer: Dennis Meier
 • Assistent trainer: Gijs Dortmans
 • Leider: Peter Raijmakers
 • Vlagger: Jurgen vd Biggelaar
 • Keeperstrainer: Geert van de Ven

 

Dit was het tweede seizoen van Dennis als hoofdtrainer van de selectie. De start van de competitie was goed, er werden 4 punten uit 3 duels gehaald. Helaas werd de competitie na 3 duels geschrapt. In het voorjaar van 2021 werd, zodra het weer kon, getraind en werden onderlinge wedstrijden gehouden. Vanwege de korte duur van het seizoen is geen evaluatie gehouden en is in overleg met de spelers besloten het contract van Dennis met een jaar te verlengen.

Uit de evaluatie bleek dat de heren van de selectie graag door wilden met Dennis, hij is ook in 2020/2021 hoofdtrainer van de selectie. Gijs stopt als assistent-trainer en wordt vervangen door Wibo Scholtus, Jurgen stopt als vlagger en inmiddels hebben een viertal heren aangeboden om op roulatie-basis te vlagen: Peter Raijmakers, Rob Houweling, Marcel Dominicus en Pedro vd Ven.

 

Tweede elftal:

 • Trainer: Tom Huberts
 • Leider: Wibo Scholtus
 • Vlagger: Heijn vd Heijden

 

Het 2e elftal begon sterk aan de competitie 9 punten uit 4 wedstrijden. Helaas ook voor het tweede elftal werd de rest van de competitie geschrapt. Hein gaat stoppen met vlaggen, Cas vd Velden gaat volgend seizoen bij het 2e vlaggen. Wibo maakt de overstap naar het 1e elftal, hij wordt vervangen door Hans Geenen.

Bij de lagere elftallen is de bereidwilligheid om te trainen ten zeerste aanwezig en daardoor (voor zover de Corona-maatregelen het toestonden) was er wekelijks een grote opkomst van circa 25-30 spelers aanwezig.

Trainers lagere elftallen: Hans Geenen en Marcel Dominicus

Assistentie trainers lagere elftallen: Mike Rijkers en Geert vd Ven  

 

Derde elftal:

 • Leiders: Marcel Dominicus / Niel vd Pas / Tom Daandels
 • Vlagger: Speler

 

Het 3e elftal begon sterk aan de competitie 9 punten uit 4 wedstrijden. Helaas ook voor het tweede elftal werd de rest van de competitie geschrapt. De technische staf blijft voor volgend seizoen ongewijzigd.

 

Vierde elftal

 • Leiders: Geert vd Ven, Rob Somers, Maikel v Alebeek
 • Vlagger: Chiel en Thijs vd Aa

 

Het 4e kende een moeizamere start maar wist tot aan het schrappen van de competitie toch 4 punten uit 4 wedstrijden te halen. De technische staf blijft voor volgend seizoen ongewijzigd.

 

Vijfde elftal:

 • Leiders: Rini vd Heijden, Nout Smits, Bart Dominicus en Jelmer de Visser
 • Vlagger: Rini vd Heijden

 

Het 5e elftal begon sterk aan de competitie en won alle vier de wedstrijden toen het seizoen abrupt ten einde kwam. De technische staf blijft voor volgend seizoen ongewijzigd.

 

Elftal 35 +:

 • Leiders: Arno van de Burgt, Pascal Vogels, Eric van Houdt, Robert van Kessel en Roel Geenen

 

De heren van 35+ wisten alle wedstrijden te winnen totdat de competitie plotseling eindigde. De technische staf blijft voor volgend seizoen ongewijzigd.

 

Dames 1:

 • Trainers: Jeroen Schel
 • Leiders  -
 • Vlagster: Ilse Vogels

 

De dames 1 speelden voor het tweede seizoen in de 3e klasse, ze speelden slechts 2 wedstrijden waarvan er 1 werd gewonnen. De technische staf is alleen nog Jeroen komend seizoen.

Ilse Vogels stopt , dus vacature voor vlagger.

De dames 1 en 2 hebben een afscheidswedstrijd gespeeld op 27 juni voor en met Linda Keizer ( die stopt) en Ilse Vogels , die ook stopt met vlaggen en onze , altijd bereid staande,  scheidsrechter Theo van der Heijden.

 

Dames 2:

 • Trainers: Gerard vd Aa
 • Trainer:      Joan van Haandel
 • Leiders Linda Dolmans
 • Vlagger: Peter Daandels:           -

 

De dames 2 speelden voor het tweede seizoen in de 5 de klasse, ze speelden slechts 2 wedstrijden waarvan er 1 werd gewonnen. De technische staf blijft voor volgend seizoen ongewijzigd.

De onder 23 was al geregeld, maar moest op het laatste moment ook afgeblazen worden.

 

Dames 30+ 7x7 vrijdagavond:

 • Leidster: Kitty Verstegen

Marianka Dominicus

De dames hadden er tekort, net als SCMH. Dus zijn ze samen gevoegd. De dames van SCMH zijn gewoon lid van Mariaheide en onze dames van Vorstenbosch. Helaas werden ook hier maar een paar wedstrijdjes gespeeld

 

Dames 18+  7x7 vrijdagavond:

Leidster: Wendy Bosch

Deze dames trainen elke week, maar na een paar wedstrijdjes gooide Corona ook hier roet in het eten.

 

Heren 35+ 7x7 vrijdagavond:

 • Contactpersoon: Mike Rijkers

 

Het vrijdag 7x7 team heeft twee (thuis)toernooitjes met veel plezier en goede opkomst van andere vereningen kunnen spelen alvorens ook hier de Lockdown tot stoppen dwong.

Vrijdagteams:

Omdat de dames 1 en dames 2 veel speelsters hebben is gekozen om twee extra teams op vrijdagavond in te schrijven, zodat de speelsters komend seizoen zoveel mogelijk minuten kunnen maken. De teams worden gecoacht door Jeroen Schel

Dus nu hebben we 3 dames 18+ teams op vrijdagavond.

 

Jaarverslag Sponsorcommissie

 

Samenstelling sponsorcommissie:

De sponsorcommissie bestond afgelopen jaar uit de volgende leden:

Thijs van der Aa  

Gerrit van der Zanden;

Chris van de Ven

Peter van der Zanden;

Ad van der Sanden

Connie van Riel

Ed van Bakel

Ronnie Daandels

 

Shirtsponsoring:

Dames 7x7 vanaf 20 jaar – vrijdag

Sponsoren:

 • Sterker Werk(t) – Veghel
 • Schildersbedrijf Hans van Duynhoven – Vorstenbosch
 • Vetema – Vorstenbosch
 • Aannemersbedrijf Hans van der Velden – Vorstenbosch

 

Vijfde elftal, nieuwe wedstrijdtenues en polo’s namens sponsoren:

 • Smook BBQ Restaurant – Vorstenbosch
 • Geenen Gardening – Vorstenbosch

 

Heren 35+: nieuwe wedstrijdtenues, polo’s en tassen door sponsoren:

 • Podotherapie van den Heuvel – Nistelrode
 • Dutch Rail Control – Vorstenbosch
 • Robijn Project Management – Vorstenbosch
 • Pascal Vogels Timmerwerken – Vorstenbosch
 • Knulst Woninginrichter – Vorstenbosch
 • Aannemersbedrijf P. van Driel – Vorstenbosch
 • Vetema - Vorstenbosch

 

Presentatiekleding/Polo’s:

Derde elftal, sponsoren:

 • Machinaal Timmerbedrijf Van Heertum BV - Vorstenbosch
 • Kapsalon LEV – Vorstenbosch

 

Verder is er zijn er bij de jeugd shirts geschonken aan:

 • JO-6, sponsoren: Smook BBQ Restaurant en Schoenmakerij van Heeswijk

 

Reclameborden:

 

Nieuwe reclameborden in het seizoen 2020-2021

In de beschouwde periode hebben we toch weer 5 nieuwe reclamebord-sponsoren mogen begroeten, te weten:

 • Autorijschool Jan van Thiel – Veghel
 • nl – Bart Theunisz – Nistelrode
 • Guus van Bakel Timmerwerken – Vorstenbosch
 • Gerrits Bedrijfswagens – Nistelrode
 • Wess Elektrotechniek – Wessel Dominicus - Vorstenbosch

 

Vernieuwde borden welke al jaren trouw sponsor zijn en in de loop van de tijd versleten waren:

 • Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf BV – Vorstenbosch
 • Electro Technisch Installatie Bureau Verstegen BV – Vorstenbosch
 • Medi Spa Annelies – Vorstenbosch
 • Hans van der Velden Aannemersbedrijf – Vorstenbosch
 • Complement Reclame – Vorstenbosch

 

Helaas hebben dit jaar de volgende sponsoren ons verlaten:

 • Installatiebedrijf Frans Govers – Vorstenbosch
 • Schildersbedrijf Dekkers – Vorstenbosch
 • De Stapperij – Veghel
 • Hans Ketelaars Metaalbewerking – Veghel
 • Autobedrijf Verstegen - Uden.

 

Via deze willen we hen hartelijk danken voor de tientallen jaren steun aan onze vereniging!

 

Club van 50

Momenteel hangt het bord van de club-van-50 helemaal vol!

 

Ballen pupil van de week:

Ook dit jaar, kreeg onze pupil van de week een mooie voetbal met de namen van de spelers van het 1e. Deze ballen zijn geschonken door onze hoofdsponsoren: Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf B.V. en v.d. Linden Veghel B.V.

 

Kledingcontract Van Tilburg Mode & Sport BV:

Ook dit jaar is er weer een overeenkomst met Van Tilburg Mode & Sport te Nistelrode. De samenwerking verloopt zeer prettig. Er is gekozen voor een contract van een jaar waardoor we niet gebonden zijn aan 1 specifiek merk sportkleding, maar een keuze kunnen maken uit hun gehele assortiment. Dit om onze sponsoren zoveel als mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wel wordt de sponsoren verzocht om kledingkeuze’s vooraf ter goedkeuring aan de sponsorcommissie voor te leggen zodat de clubcultuur (geel shirt, zwarte broek en gele kousen) bewaakt blijft.

 

Jeugdafdeling

Het seizoen 2020– 2021 is door de corona maatregelen maar een klein seizoen geweest met alleen maar een paar wedstrijden in het voorjaar.

Dit jaar zijn we gestart en geëindigd met 15 jeugdteams.

We hebben ook dit seizoen 2 vertrouwenspersonen binnen de voetbalclub, dit zijn Hans Rijkers en Wendy Bosch, zei staan klaar voor spelers/speelsters als er bv iets gaande is.

Ook dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de instuiftrainingen betreffende leeftijd van 6 naar 5 te verlagen zodat ze een jaartje extra kunnen oefenen.

Ook dit jaar hebben wij weer een extra team naar aanleiding van de instuiftrainingen overgehouden en hebben de jongens onderling kunnen trainen op de woensdagen en zaterdagen ivm corona geen wedstrijdjes.

Verder werden in het najaar de volgende activiteiten georganiseerd:

Sinterklaas : ivm de corona geen sintbezoek deze keer maar zijn er 2 zwarte pietjes langsgekomen met een presentje voor de jeugdspelers. (georganiseerd door de supportersvereniging).

De afsluitdag kon dit jaar niet in de normale vorm doorgaan, daar in de plaats hebben wij een spellenochtend voor de jongste jeugd geregeld met een grote stormbaan en voor de oudere jeugd een schema met een uurtje per team bubbelvoetbal. 

Het jeugdkamp is dit jaar ook in een andere vorm doorgegaan doormiddel van een kampdag ipv overnachting erbij.

Het was een raar seizoen waarin veel getraind werd ipv de wedstrijden.

Wij hopen komend seizoen weer als vanouds lekker de wedstrijden te kunnen voetballen.

TC :

Bij de jeugdafdeling hebben wij ook een technische commissie die enkele belangrijke zaken organiseren voor de jeugdafdeling.

Ook zijn er circuit trainingen georganiseerd voor alle teams.

Zoals boven beschreven ondersteunt de supportersclub ook de jeugdafdeling en organiseren zei bijvoorbeeld de sinterklaasmiddag en bingo.

 

Evenementen commissie  2020-2021:

Leden van deze commissie:

Johan Bijl

Theo van der Heijden

Ad en Ineke van der Sanden

Gerard van der Aa

Maria Raaijmakers

 

Helaas is er door de corona roet in het eten gegooid en mocht er niets doorgang vinden.

We hebben wel onze hulp aangeboden aan de Supportersclub voor de online bingo. Deze werd gepresenteerd vanuit de kantine door Jan Schepens en Dave de Vocht.

Met hele mooie prijzen en veel deelnemers kunnen we dit een heel geslaagd evenement noemen!

Zeker iets om over na te denken om dit zo vaker te doen.

 

Slotwoord Jaarverslag.

Wij danken iedereen die zijn steentje op wat voor wijze dan ook heeft bijgedragen in het afgelopen seizoen enorm voor ieders geweldige inzet. Ondanks dat het voor velen helaas maar een kort “actief” seizoen was vanwege de lockdown.

Dus commissieleden, trainers, leiders, scheidsrechters, sponsoren, consul, Technische Commissie (jeugd), jeugdbestuur, kantinepersoneel, maandagmiddagploeg, zaterdag/zondagdienst, en alle overige vrijwilligers: bedankt!

Een speciaal woord van dank ook voor al onze sponsoren welke ons in deze wellicht onzekere en moeilijke tijd trouw zijn gebleven!

 

We wensen iedereen veel voetbalplezier toe in het seizoen 2021-2022

 

Bestuur Vorstenbossche Boys

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!