Jaarvergadering donderdag 26 oktober - Vorstenbossche Boys

Jaarvergadering donderdag 26 oktober

16 oktober 2023 9:45


13-10-2023

Algemene Ledenvergadering voetbalvereniging en supportersclub

                

Op donderdag 26 oktober 2023 organiseert het bestuur van de Vorstenbossche Boys haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  Deze wordt, zoals voorgaande jaren, gecombineerd met de jaarvergadering van onze Supportersclub.

 

Programma:

  • 20:00 uur: aanvang Jaarvergadering Supportersclub Vorstenbossche Boys
  • 20:30 uur: aanvang Jaarvergadering Voetbalclub Vorstenbossche Boys

 


Toelichting voetbalclub:

Tijdens deze avond zal alle relevante info, zoals jaarverslagen en het financieel verslag ter beschikking worden gesteld aan de geïnteresseerde leden en is het voltallige bestuur aanwezig voor vragen of een toelichting over het afgelopen of juist het komende jaar.

 

De agenda behorende bij het officiële gedeelte van de vergadering is als volgt:

                                          

  1. Opening en mededelingen
  1. Jaarverslag 2022-2023 ( zie hiervoor ook onze website )
  2. Financieel verslag 2022-2023
  3. Verslag kascommissie  
  4. Bestuursverkiezing        
  1. Rondvraag
  2. SluitingToelichting op agendapunt 5 Bestuursverkiezing:

 

Statutair aftredend en herkiesbaar:

Pim Dortmans ( Voorzitter Jeugd )

Eric van Houdt ( Secretaris )

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot donderdag 26 oktober a.s. tot uiterlijk 19.30 uur schriftelijk worden opgegeven bij de secretaris (Eric van Houdt, Schoolstraat 27 te Vorstenbosch).

Een kandidatuur dient voorzien te zijn van vijf handtekeningen van leden alsmede van de handtekening van het kandidaat-bestuurslid zelf.

 

Aftredend en niet herkiesbaar:

Lee van Kessel ( Technische commissie )

Thijs vd Aa ( Sponsorcommissie )

 

Bovenstaande vacatures zijn inmiddels ingevuld door respectievelijk:

Hans Rijkers ( Technische commissie )

Jelmer de Visser ( Sponsor commissie )

 

Het jaarverslag van seizoen 2022-2023 is ook gepubliceerd op de website van de vereniging.

Ter voorbereiding op de Jaarvergadering kunt U deze dus reeds doornemen, maar uiteraard kunnen deze ook worden bekeken op deze inspraakavond.

 

We hopen dit jaar weer op een goede opkomst

 

Graag tot 26 oktober a.s. 20:00 uur

 

Namens Bestuur Vorstenbossche Boys                                                Eric van Houdt, Secretaris

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!